KDP Primorje

Klub daljinskog plivanja

Open Water Swimming Club

KVARNER PLIVA 2020 – MALI LOŠINJ (ČIKAT) 13.9.: PRE-REGISTERED

Registraciju je potrebno potvrditi po objavi utrke na kdp-primorje.hr
Registration must be confirmed after the announcement of the race on kdp-primorje.hr