“T” shirt Kostrena i kdp

Ovo je klupska majica bijela,

 

 

 

 

 

 

a ovo za Kostrenski plivački maraton